Postpriser

Postal cost 

Fra danske auktionshuse

 • Til Danmark, kuvert/æske - DKK 85
 • Til Danmark, pakke - DKK 185
 • Til Danmark, skrøbelig pakke - DKK 285

 • Til Sverige og Tyskland, kuvert/æske - DKK 185
 • Til Sverige og Tyskland, pakke - DKK 280
 • Til Sverige og Tyskland, skrøbelig pakke - DKK 380

 • Til EU, kuvert/æske/pakke - DKK 375
 • Til EU, skrøbelig pakke - DKK 475
 • Til øvrig verden - Kontakt auktionshuset


Fra vores belgiske auktionshus
 

 • Til EU (varer under EUR 600), kuvert/æske - EUR 38 (ca. DKK 283)
 • Til EU (varer over EUR 600), pakke - EUR 65 (ca. DKK 485) 
 • Til øvrig verden - EUR 70 (ca. DKK 522)