Levering af varen

Transport

1. Forsendelse med post
Du kan vælge at få mindre varer, der opfylder visse størrelses- og vægtkrav, tilsendt med posten. Læs mere..

2. Intern transport - Få dit køb leveret til et Lauritz auktionshus nær dig
Sammen med Transportbyrån tilbyder Lauritz intern transport imellem alle danske Lauritz auktionshuse (med undtagelse af Gamefair i Nærum og vurderingskontorerne i Kolding og Rønne). Læs mere..

3. Transport med vores faste transportpartner 
Du kan vælge at få større effekter tilsendt med vores faste transportpartner i Danmark, Sverige, Tyskland og Finland. Levering til adresse er dog ikke muligt for ikke-brofaste øer. Læs mere..

Transportbestillinger – Se hvordan du gør

4. Selv afhente varen i auktionshuset eller transport med uafhængigt transportfirma 
Du kan vælge selv at hente varen eller give en anden fuldmagt til at gøre det på dine vegne, herunder en anden transportør end vi tilbyder. Afhentes varen af dig, skal du huske at medbringe købskvittering samt billed-ID (pas eller kørekort). Sender du en anden på dine vegne, skal vedkommende udover købskvittering og eget ID også medbringe kopi af dit ID samt en skriftlig fuldmagt. Se åbningstider og adresser for det auktionshus, hvor du har købt varen. Vær venligst opmærksom på, at du selv skal stå for håndtering af varen ved udlevering.

Alle aftaler om transport indgås direkte mellem dig og det transportfirma, som du vælger. Har du bestilt et transportfirma til afhentning af din vare, skal du huske at informere det auktionshus, hvor varen befinder sig, pr. e-mail. For at undgå opbevaringsgebyr skal du derfor orientere auktionshuset om den indgåede afhentningsaftale.

Valg af leveringsmetode har betydning for, om du får omkostningerne for levering retur ved fortrydelse
Leveringsomkostninger ved en fortrudt vare refunderes kun, når du har fået varen leveret med post eller med vores faste transportpartner (Transportbyrån) og benytter samme firma til returnering. Vær endvidere opmærksom på, at det til enhver tid påhviler dig at betale returfragten fra dig til Lauritz.com ved fortrydelse. Ved valget af løsning 1 og 2 overgår risikoen for varen til dig, når varen er leveret. Ved valget af løsning 3 overgår risikoen for varen til dig ved udleveringen fra Lauritz.com.

Læs mere om Fortrydelsesret.
 
Priser for levering
Når en vare er på auktion, kan du under auktionsforløbet få vist priser for forsendelse og/eller transport for den pågældende vare.

Når du har vundet en auktion og betaler for den via vores onlinebetaling under 'Min side', kan du samme sted få oplyst priser for forsendelse eller transport. Hvis du allerede har betalt for din vare, kan du her se transporttilbud fra vores transportpartner.

Ansvar ved forsendelse og transport
Alle pakkeforsendelser, som du betaler for hos Lauritz.com, er dækket af værdiforsikring. Dog kan der ved varer med en værdi på over DKK 250.000 komme tillæg for yderligere forsikring. Såfremt en vare bliver beskadiget eller bortkommer under forsendelsen, skal du kontakte det auktionshus, hvor du har købt varen.

Såfremt du har betalt et transportfirma for at levere din vare og der sker skader under transporten eller varen bortkommer, skal du rette henvendelse direkte til det pågældende transportfirma. Lauritz.com kan ikke drages til ansvar for leveringer foretaget af transportfirmaer, og eventuelle erstatningskrav skal derfor rettes direkte til transportfirmaet. Vi opfordrer dig til at gøre dig bekendt med transportfirmaets gældende fragt- og leveringsbetingelser.

Som kunde skal du altid huske at tjekke din vare, inden du kvitterer for modtagelse fra transportselskabet. Underskrives modtagelsesformularen, inden du har besigtiget varen, mister du muligheden for at klage til transportøren såfremt varen efterfølgende konstateres beskadiget i transporten. Lauritz.com ønsker altid at assistere vores kunder bedst muligt, men da vi ikke forestår transporten, har vi desværre ingen mulighed for at hjælpe dig i en eventuel tvist med transportselskabet. Derfor opfordrer vi dig som nævnt til at besigtige varen, inden du kvitterer for modtagelsen.

Feedback
Hvis du har fået din vare leveret hjem med enten postforsendelse eller et transportfirma, kan du hjælpe andre kunder ved at lade os vide, om du havde en god eller mindre god oplevelse. Du kan give din feedback her. Hos Lauritz.com læser vi al feedback og tager det med i vores overvejelser omkring, hvilke transportmuligheder vi finder hensigtsmæssige for vores kunder.

Told og importmoms
Bemærk, at der gælder særlige regler ved import af varer over EU's grænser. En køber fra et EU land vil blive pålagt udgifter til told og importmoms ved import af varer købt i et land uden for EU. Læs mere...

Særligt om våben, der kræver våbentilladelse 
Våben skal afhentes personligt mod fremvisning af behørig våbentilladelse eller transporteres med et transportfirma, som er godkendt til at fragte våben. Behørig våbentilladelse skal altid fremvises. 

Har du ikke bopæl i Danmark, må du ikke selv udføre våbnet af Danmark, eftersom du ikke har tilladelse til at besidde våbnet i Danmark. Våbnet skal da sendes til dit hjemland med en transportør, der lovligt kan transportere våbnet.