Købsvilkår

Before buying

Disse vilkår gælder for køb af varer og tjenester på www.lauritz.com og andre sider fra Lauritz.com A/S, Dynamovej 11 C, 2860 Søborg, CVR 24994570.

Oprettelse som kunde
For at kunne afgive bud og købe varer og tjenesteydelser hos Lauritz, skal du oprette en kundeprofil, læse og bekræfte vores købs- og salgsvilkår samt fortrolighedspolitik.

Vurdering og varebeskrivelse
Vurderingen af en vare hos Lauritz er baseret på vores erfaring med salg af samme type vare, aktuelle markedstendenser samt sælgers forventninger til hammerslaget. Vurdering er ikke en eksakt videnskab, men en indikation. I sidste ende er det altid køberne, der bestemmer markedsprisen, og den fluktuerer. Det betyder at visse hammerslag vil falde højere eller lavere end vurderingen.

Vi medtager kun varer og tjenesteydelser, der er beskrevet og vurderet af vores eget personale.

Som udgangspunkt sælges alle varer som brugt kvalitetsindbo eller tilsvarende. Derfor beskrives almindelig forventelig brugs- og aldersslitage samt lugt som følge af fx et rygerhjem ikke. Har en vare defekter, fejl og mangler, udover forventelig brugsslitage, forsøger vi at beskrive eller fotografere det.

Budgivning og aftaleindgåelse
Du hæfter for alle de bud, der er afgivet under dit kundenummer og adgangskode. Budgivning sker anonymt, men dit kundenummer vil være synligt, når du har afgivet et bud. Alt sælges til højeste bud, uanset vurderingen. Hvis der er aftalt et startbud på en vare/tjenesteydelse, vil du blive informeret om dette ved bekræftelse af bud. Hvis du opnår hammerslag på en vare/tjenesteydelse, vil du modtage en hammerslags-e-mail og aftalen anses hermed for indgået. Sælger må ikke byde på egen vare. Det er heller ikke tilladt at byde på en vare, hvor man tidligere har anvendt sin fortrydelsesret. Vi forbeholder os retten til at slette bud, såfremt vi vurderer, at budgivningen ikke er i overensstemmelse med vores retningslinjer.

Fortrydelsesret
Hvis du handler som forbruger, har du fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven. Læs mere om fortrydelsesretten sidst i dette dokument.

Salær og hammerslagsgebyr
For hvert købt varenummer tillægges et købersalær på maksimum 22,5% af hammerslagsprisen inkl. moms, ligesom der for hvert varenummer pålægges et hammerslagsgebyr på DKK/SEK/NOK 95, EUR 13, dog DKK/SEK/NO 600, EUR 80 ved Tidligere leasingbiler. Ved køb af varer i kategorierne Frimærker, Mønter sedler og barrer pålægges intet hammerslagsgebyr. Det præcise salær og hammerslagsgebyr fremgår altid under budgivningen og inden accept af buddet.

Moms
Det vil fremgå af varebeskrivelsen om varen sælges efter de almindelige momsregler eller efter brugtmomsordningen. Den pris, du skal betale, er den samme, uanset om varen sælges efter de almindelige momsregler eller efter brugtmomsordningen.

Ved varer, der sælges efter de almindelige momsregler, vil der blive beregnet moms af både hammerslag, salærer og gebyrer.

Hvis du er en momsregistreret virksomhed og køber en vare, der sælges efter de almindelige momsregler, har du mulighed for momsfradrag efter de almindelige momsregler.

Ved handel over landegrænser beregnes momsen også efter ovenstående regler. Ønsker du at søge momsen refunderet, sker dette ved henvendelse til de lokale skattemyndigheder i det land, hvor du har købt varen. Vær opmærksom på reglerne for told og importmoms ved varer, der krydser EU's grænser eller varer, der handles mellem to lande, der begge er uden for EU. Læs mere om specifikke momsregler på www.lauritz.com under 'Køb' – 'Told og importmoms'.

Lauritz.com agerer i visse tilfælde formidler. Dette altid på pakkerejser. Hvis Lauritz agerer formidler, er den eneste forskel for dig som kunde, at du skal rette henvendelse til Lauritz' Customer Support på support@lauritz.com, hvis du i forbindelse med køb af en momsvare ønsker en faktura med specificeret moms.

Følgeretsvederlag
Ifølge den danske ophavsretslovs § 38 skal alle danske Lauritz auktionshuse på vegne af Copydan opkræve følgeretsvederlag ved salg af værker af alle danske og visse udenlandske kunstnere, som enten er nulevende eller ikke har været døde i mere end 70 år, hvis salgsprisen (hammerslagsprisen inkl. salær ekskl. moms) er over EUR 300. Hvis der skal afregnes følgeretsvederlag, er det markeret med 'CD' i varens beskrivelse.

Følgeretsvederlaget beregnes som:
1) 5 % af den del af salgsprisen, der udgør indtil EUR 50.000,
2) 3 % af den del af salgsprisen, der ligger mellem EUR 50.000,01 og 200.000,
3) 1 % af den del af salgsprisen, der ligger mellem EUR 200.000,01 og 350.000,
4) 0,5 % af den del af salgsprisen, der ligger mellem EUR 350.000,01 og 500.000, og
5) 0,25 % af den del af salgsprisen, der ligger over EUR 500.000.

Betaling
Lauritz tilbyder to betalingsløsninger. 1) Betaling via netbetaling: Den købte vare betales inden for 3 dage via 'Min side' – 'Betalinger'. Betales der ikke inden 3 dage, pålægges du rykkergebyr og din konto hos Lauritz vil blive lukket for yderligere køb og salg. 2) Lauritz.com Easypay: Betalingen sker automatisk, så snart du har registreret en fast betalingsmetode og tilmeldt dig vores Easypay løsning.

Registrering af fast betalingsmetode: Hvis du vælger at registrere fast betalingsmetode, vil dine betalingsinformationer automatisk blive gemt hos PCI certificeret betalingsudbyder AltaPay. Alle informationer, der sendes frem og tilbage mellem Lauritz og AltaPay, sendes krypteret (SSL-krypteret). Følgende gælder for registrering af faste betalingsmetode:

•    Fast betalingsmetode registreres på 'Min Side' under 'Stamoplysninger'
•    Navnet på din kundeprofil og navnet på din betalingsmetode (betalingskort) skal være identisk
•    Du kan registrere flere betalingsmetoder på din profil, men én betalingsmetode skal være din primære
•    Din primære betalingsmetode kan til enhver tid ændres på 'Min side' under dine 'Stamoplysninger'.

Uagtet om du betaler via netbank eller via Easypay vil du altid modtage en bekræftelse via e-mail som kvittering med faktura og oplysninger om afhentning, postforsendelse, transport mv. Læs endvidere mere om specifikke betalingsmuligheder på www.lauritz.com under 'Køb' – 'Betaling'.

Bemærk, der er særlige regler for køb og betaling af pakkerejser og krydstogter i forbindelse med udstedelse af rejsegarantibevis. Læs mere på www.lauritz.com under 'Køb' – 'Køb af pakkerejser og krydstogter'.

Afhentning og levering
En købt vare kan afhentes i det relevante Lauritz auktionshus i åbningstiden umiddelbart efter hammerslag. I visse tilfælde skal afhentning ske et andet sted. Se varebeskrivelse for eventuel ændret afhentningsadresse.

Varen skal afhentes senest på 3. dagen efter hammerslag. Du får som køber først ejendomsret over varen, når købesummen med omkostninger er fuldt betalt.

Som kunde hos Lauritz har du flere afhentnings- eller leveringsmuligheder.

1) Du kan vælge at få mindre varer, der opfylder visse størrelses- og vægtkrav, tilsendt med posten. Læs mere om størrelses- og vægtkrav på www.lauritz.com under 'Levering'. I betalingsforløbet vil det endvidere fremgå, hvis varen kan sendes til dig med post. Din vare sendes til dig, når vi har modtaget din betaling. Du vil herefter modtage varen inden for 4-5 dage.
2) Du kan vælge at få større effekter tilsendt ved at bruge de transportfirmaer, som fremgår med pristilbud på vores hjemmeside.
3) Du kan vælge selv at hente varen eller give en anden fuldmagt til at gøre det på dine vegne, herunder en anden transportør end vores faste transportpartner (Transportbyrån).

Afhentes varen af dig, skal du huske at medbringe købskvittering samt billed-ID (pas eller kørekort). Sender du en anden på dine vegne, skal vedkommende udover købskvittering og eget ID også medbringe kopi af dit ID samt en skriftlig fuldmagt.

Ved valget af løsning 1 og 2 overgår risikoen for varen til dig, når varen er leveret. Ved valget af løsning 3 overgår risikoen for varen til dig ved udleveringen fra Lauritz.

Uafhentede varer pålægges gebyr for ekstern opbevaring og håndtering på DKK/SEK/NOK 200 eller EUR 25 inkl. moms pr. påbegyndt uge.

Ved køb af visse våben udleverer vi først varen, når du fremviser våbentilladelse. Din våbentilladelse er unik til det gældende våben og til dig personligt. Våben kan derfor ikke afhentes af tredjemand med mindre, der er tale om et autoriseret fragtfirma. Der pålægges ikke opbevaringsgebyr i den periode, det tager at opnå denne tilladelse (typisk 1-3 uger).

Vær opmærksom på, at valg af leveringsløsning har betydning for refusion af leveringsomkostninger ved fortrydelse. Læs mere under 'Fortrydelsesret'.

Omsalg
Hvis købesummen inkl. omkostninger ikke betales i henhold til vores vilkår, bliver varen sat på auktion igen og din kundeprofil hos Lauritz bliver lukket for køb og salg. Hvis købesummen er betalt, men varen ikke afhentes rettidigt, er vi berettiget til efter fremsendelse af rykker at sætte varen på auktion igen i dit navn og for din regning. Du hæfter for påløbne opbevaringsomkostninger samt for ethvert tab, der måtte opstå som følge af misligholdelsen. Lauritz er til enhver tid berettiget til at modregne tab eller andet tilgodehavende i nettoprovenuet fra salg af andre effekter tilhørende dig.

Afbrydelse af en auktion og tekniske forbehold
Er auktionen i gang, kan varen/tjenesteydelsen ikke trækkes tilbage fra auktionen. Vi forbeholder os dog ret til at tage en vare/tjenesteydelse af auktionen, forlænge auktionen eller lade den gå om, hvis vi vurderer, at det er hensigtsmæssigt, fx pga. mistanke om misbrug, fejl, tekniske forhold eller velbegrundet tvivl om ejendomsretten. Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser, driftsforstyrrelser eller tekniske-/ internetproblemer af nogen art, heller ikke selv om det skyldes Lauritz' computere eller tekniske forhold.

Mangler og reklamation
Købelovens mangels regler kan finde anvendelse. Skulle det efter auktionen erkendes, at varebeskrivelsen har været behæftet med væsentlige fejl eller mangler, eller at varen har været i væsentlig dårligere stand end antaget, vil du være berettiget til at annullere købet eller evt. få et forholdsmæssigt afslag i prisen. Du vil få refunderet den totale købssum eller et mindre beløb efter en rimelig vurdering. Køber kan i tilfælde af annullering ikke gøre krav på betaling af renter af købesummen og er ej heller berettiget til at kræve anden udgift eller tab, herunder eventuel mistet videresalgsfortjeneste, dækket.

Retten til at annullere et køb kan kun udøves af den, der købte varen hos Lauritz, og er betinget af, at krav om annullering fremsættes inden 2 år efter købsdagen for Danmark, Norge, Tyskland og Belgien, og 3 år for Sverige, og af at det købte inden samme frist returneres til det lokale auktionshus, hvor varen er købt. Reklamationen skal være skriftlig. I visse tilfælde er det nødvendigt at varen returneres for at reklamation kan behandles. Hvis reklamationen drejer sig om ægthed, beder vi dig om at fremskaffe skriftlig ekspertise fra uvildig og anerkendt kapacitet.

Et køb kan ikke kræves annulleret efter ovenstående bestemmelser, såfremt:

•    Varebeskrivelsen på hammerslagsdagen var i overensstemmelse med den på dette tidspunkt gældende opfattelse blandt lærde og eksperter.
•    Den eneste måde til på salgstidspunktet at få fastslået et falskneri var iværksættelsen af videnskabelige processer, hvis gyldighed først blev anerkendt efter salgstidspunktet, eller som ville have været uforholdsmæssigt omkostningskrævende eller uigennemførlige uden beskadigelse af den pågældende effekt.

I tillæg til ovenstående frister gælder de almindelige forældelsesregler i forældelsesloven, efter hvilke køber ikke under nogen omstændigheder kan gøre noget krav gældende over for Lauritz, når der er forløbet mere end 5 år fra købsdagen.

Konditionsrapport
Vi tilbyder at udfærdige konditionsrapport til yderligere uddybning af en vares stand og evt. skader, såfremt vurderingen er over DKK/SEK/NOK 5.000, EUR 650.

Persondata - dine oplysninger
Som kunde hos Lauritz er det vigtigt og dit eget ansvar at sikre, at dine stamoplysninger er korrekte og fyldestgørende, fx at din e-mailadresse eller bankkontooplysninger er korrekte. Du kan altid lave rettelser under 'Min side' – 'Stamoplysninger'. Er dine oplysninger ikke korrekt oplyst, kan vi uden varsel vælge at lukke dit kundenummer. Skulle det ske for dig, kan du kontakte vores Customer Support på support@lauritz.com for at få opdateret dine oplysninger og evt. genåbnet din konto. Læs mere om, hvordan vi behandler og beskytter dine personoplysninger i vores persondatapolitik.

Ændring af vilkår
Vi kan til enhver tid ændre disse vilkår. Du vil få besked om ændringer ved førstkommende log-in, hvor du vil blive bedt om at acceptere ændringerne, før du fortsætter.

Klager
Ønsker du at klage over en vare eller tjeneste købt hos Lauritz, skal du gøre dette ved at kontakte det auktionshus, hvor varen er købt. Får du brug for yderligere assistance, har du også mulighed for at skrive til vores Customer Support på mail support@lauritz.com.

Vi vil gøre vores bedste for at finde den rigtige løsning. Er du ikke enig i udfaldet af din klage, kan du henvende dig til:

Denmark:
Klageportalen for Nævnenes Hus, Toldboden 2, DK-8800 Viborg. Du kan klage via https://kpo.naevneneshus.dk/

Sverige:
Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, Sverige. Du kan klage via http://www.arn.se/

Norge:
Forbrukerrådet, Postboks 463 Sentrum, 0105 Oslo, Norge. Du kan klage via http://www.forbrukerradet.no/

Tyskland:
Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. vzbv, Rudi-Dutschke-Straße 17, 10969 Berlin, Tyskland. Du kan klage via http://www.vzbv.de/

Belgien:
Consumentenombudsdienst / Service de Médiation pour le Consommateur, Boulevard du Roi Albert II 8 - 1000 Bruxelles, Belgien.  Du kan klage via http://www.consumentenombudsdienst.be//nl / http://www.mediationconsommateur.be//fr.

ODR (Onlinetvistbilæggelse)
Endelig kan du rette din klage til ODR. ODR står for online dispute resolution (Onlinetvistbilæggelse).

Denne digitale online-løsning henvender sig til dels til alle EU-forbrugere, som online-handler i andre EU-lande, og dels til alle europæiske online-virksomheder. Du kan rette henvendelse til ODR via dette http://ec.europa.eu/odr.

Lovvalg og tvister
Medmindre andet følger af lovgivning, der ikke kan fraviges ved aftale, er tvister mellem Lauritz og køber undergivet dansk ret og afgøres ved Københavns Byret efter retsplejelovens regler, herunder reglerne om appel. I sager om forbrugeraftaler gælder retsplejelovens værnetingsregler.
 
Fortrydelsesret
Du har ret til at træde tilbage fra købsaftalen uden begrundelse inden for 14 dage.
Fortrydelsesfristen løber tidligst fra det tidspunkt, hvor du har modtaget oplysninger om fortrydelsesretten og oplysninger om, hvor du skal henvende dig for at udøve fortrydelsesretten. Derfor oplyses du om din fortrydelsesret, når du opretter dig som kunde samt ved budgivning og ved hammerslag. Du kan også læse om din fortrydelsesret på www.lauritz.com.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en af dig angiven tredjemand får varen i fysisk besiddelse. Hvis du afhenter/får afhentet/modtager en vare mandag den 1. i en måned, har du frist til og med mandag den 15. i den samme måned. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaften, kan du vente til den efterfølgende hverdag.

Udøvelse af fortrydelsesretten
For at udøve fortrydelsesretten skal du inden udløbet af fortrydelsesfristen meddele det Lauritz auktionshus, hvor du har købt din vare, om din beslutning om at fortryde købet. Dette kan du gøre enten pr. brev, fax eller e-mail.

Du kan også fortryde ved at bruge vores mailservice, som du finder på www.lauritz.com under menupunktet 'Om os'. Anvender du denne løsning, kvitterer vi omgående pr. e-mail for modtagelse af din meddelelse.
Ved hammerslag modtager du endvidere i hammerslagsmailen en standardfortrydelsesformular, som du også er velkommen til at bruge. Dette er dog ikke obligatorisk. Du kan indsende en hvilken som helst anden utvetydig meddelelse om dit ønske om at fortryde direkte til det pågældende auktionshus eller til Lauritz' hovedkontor på support@lauritz.com.

Returnering
Hvis der er tale om en fysisk vare, så skal du returnere eller aflevere den til det Lauritz auktionshus, hvor du har købt din vare, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Det er tilstrækkeligt, at du inden fristens udløb har overgivet varen til postvæsenet eller anden fragtvirksomhed, som har påtaget sig returleveringen. Som bevis for, at varen er returneret rettidigt, kan du gemme kvitteringen for, at varen er overgivet til postvæsenet eller anden fragtvirksomhed med henblik på forsendelse.

Du skal selv afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Udgifterne forventes højst at beløbe sig til et beløb svarende leveringsomkostningerne.

Følger af fortrydelse
Hvis du fortryder en vare, som du har købt hos Lauritz, refunderes du hele købsprisen. Dette uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varen, alt efter hvad der er tidligst. Som følge af EU forbrugerrettighedsdirektiv indført den 13. juni 2014 kan køber returnere en vare under fortrydelsesfristen, også selvom varen er blevet anvendt. Dette vil imidlertid medføre en forringelse af varens værdi. Som køber vil du blive modregnet denne forringelse ved en eventuel fortrydelse. Det er auktionshuset, der fastsætter forringelsesværdisummen.

Valg af leveringsløsning har betydning for, om du får leveringsomkostninger refunderet
Som kunde hos Lauritz har du flere muligheder ved valget af leveringsløsning.

1) Du kan vælge at få mindre varer, der opfylder visse størrelses- og vægtkrav, tilsendt med posten.
2) Du kan vælge at få større effekter tilsendt ved at bruge de transportfirmaer, som fremgår med pristilbud på vores hjemmeside.
3) Du kan vælge selv at hente varen eller give en anden fuldmagt til at gøre det på dine vegne, herunder andre transportører end vores faste transportpartner (Transportbyrån).

Leveringsomkostninger ved en fortrudt vare refunderes kun, når du har fået varen leveret med post eller med vores faste transportpartner (Transportbyrån) og benytter samme firma til returnering. Vær endvidere opmærksom på, at det til enhver tid påhviler dig at betale returfragten fra dig til Lauritz.com ved fortrydelse.

Eventuelle udgifter, som du måtte have haft ved betaling med betalingskort via internettet eller ved bankoverførsel, refunderes ikke.

Undtagelser fra fortrydelsesretten
Fortrydelsesretten gælder ikke for professionelle handlende (når handlen sker som led i erhvervsmæssig virksomhed).

Fortrydelsesretten gælder heller ikke for en sælger, der har budt på sin egen vare, eller for personer fra sælgers husstand. Sælger og sælgers nærtstående kender allerede varen indgående og har derfor ikke behov for den beskyttelse, som fortrydelsesretten sikrer bydende, der ikke på forhånd har kendskab til den konkrete vare.

Der er ikke fortrydelsesret på rekreative fritidsaktiviteter, som f.eks. kulturarrangementer, rejser eller oplevelser, hvis det fremgår af auktionen hvilken dag eller inden for hvilken bestemt periode, den pågældende tjenesteydelse skal udføres.

Misbrug af fortrydelsesretten
Lauritz skal tilgodese, at alle auktioner afvikles etisk korrekt og at man som køber hos Lauritz kan afgive bud i tillid til, at de andre bud, der afgives på en auktion, er reelle. Vi kan derfor ikke fortsætte kundeforholdet med kunder, der gentagne gange benytter fortrydelsesretten på en sådan måde, at der opstår et mønster, der tyder på, at der ikke har været reel intention om at stå ved de afgivne bud.

Lauritz vurderer konkret i hvert enkelt tilfælde, om en kundes budgivningsmønster er i overensstemmelse med den ovenfor beskrevne målsætning. Såfremt vi konstaterer adfærd, der er misbrug af fortrydelsesretten, fremsendes en advarsel om, at såfremt dette gentages, vil vi vælge at afslutte kundeforholdet og inaktivere kundens konto hos Lauritz.

Se i øvrigt handelsvilkår, sortiment og nyheder på www.lauritz.com.