Vurderingsmetode

Vurderingsmetode

Vi vurderer alle varer efter forventet salgspris

Vurderingen af en vare hos lauritz.com er baseret på vores erfaring med salg af samme type vare, aktuelle markedstendenser samt sælgers forventninger til salget. Vurdering er ikke en eksakt videnskab, men en indikation. I sidste ende er det altid køberne, der bestemmer markedsprisen, og den fluktuerer. Det betyder at visse salg vil falde højere eller lavere end vurderingen.

På varer der bærer logoet ’nyproduceret vare’ suppleres det forventede salg med oplysning om en vejledende udsalgspris. Oplysningen har til formål at vejlede vores kunder om, hvad varen koster i en butik. Vi tillader os at fravælge denne oplysning på visse varer uden brand eller navn, hvor det til tider kan være svært at finde en stabil butikspris.

Hos Lauritz kan du sælge på auktion eller til fast pris. Hver har sine fordele - kontakt nærmeste auktionshus eller læs mere om auktion og fast pris.