Värderingsmetod

Vi värderar alla varor efter förväntat klubbslag

Värderingsmetod

Värderingen av en vara hos Lauritz.com baseras på vår erfarenhet av försäljningar av samma typ av vara, aktuella marknadstendenser och säljarens förväntningar på klubbslaget. Värdering är inte en exakt vetenskap, utan en indikation. I slutänden är det köparna som avgör marknadspriset, och det fluktuerar. Det innebär att vissa klubbslag kommer att bli högre och vissa lägre än utropspriset.

På varor som är märkta med symbolen 'nyproducerad vara' kompletteras förväntat klubbslag med information om cirkapris. Syftet med denna information är att vägleda våra kunder om vad varan kostar i butik. Vi kan välja att inte lämna denna information för vissa varor som saknar varumärke eller namn, då det ibland kan vara svårt att hitta stabila butikspriser.